Gebruikte methoden

Zen is een vorm van het boeddhisme die volgens de overlevering is ontstaan in India en die in de 5e eeuw zou zijn geïntroduceerd in China.

ANDRZ Coaching & Training | Methoden | Zen

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp

Voor persoonlijke begeleiding op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Zen


Er bestaan veel paralellen tussen Zen en NLP. Zo kunnen beide je de weg wijzen naar je intuïtieve wezen, de bron van dieper inzicht. Ze grijpen terug naar een positief onbewust vermogen in je dat er al was vóór het ontstaan van beperkende gedachten. Beide stimuleren je geloof te hebben in jezelf en niet naar iets te zoeken buiten jezelf. Inzicht komt voort uit intuïtie, verlichting is een vermogen dat al aanwezig is, een zesde zintuig. Niemand anders kan het je geven, je dient het zelf te ervaren. Wel kunnen leraren of boeken je de weg wijzen.

Zen is ontwaken tot je ware natuur, voorbij woorden. In het westen zijn we geneigd te denken dat woorden corresponderen met dingen in de echte wereld. Zen gebruikt woorden als kaarten die een bepaald gebied aangeven, maar het blijven abstracties. Woorden dienen niet verward te worden met datgene waarnaar ze verwijzen. Taal is vluchtig en betrekkelijk, de directe ervaring van Zen brengt je bij de werkelijkheid zelf. Binnen NLP speelt het communicatiemodel in dit kader een belangrijke rol.

Koan

Toch gebruikt Zen ook woorden, zoals in de koan. Het begrip koan is afkomstig uit het Zenboeddhisme en is een spirituele vraag van de meester aan zijn leerling met als doel de leerling in verwarring te brengen. Deze kan namelijk de vraag niet rationeel beantwoorden door te denken in begrippen of concepten. Door de eeuwen heen zijn er vele koans geformuleerd. Wellicht de meest bekende is: ‘Wat is het geluid van één klappende hand?’ Een NLP-vraag kan zijn: 'Wanneer zou je weten dat wat je nu niet zegt, wel waar is?'

De leerling die van zijn meester een koan opkrijgt, komt pas tot inzicht als hij de knellende band van de logica loslaat en in plaats daarvan ;de directe waarneming toelaat, als hij contact maakt met zijn ware zelf dat sinds de geboorte aanwezig is in zijn onbewuste. Stil geworden, kan het antwoord voortkomen uit intuïtieve wijsheid, een diep innerlijk weten. Het overstijgt dus het verstand en is een manier om tot verlichting te komen. Wanneer dit gebeurt, is niet te voorspellen. De leerling volgt altijd zijn eigen weg en het uiteindelijke doel is het verwerven van vrijheid en ongebondenheid. Zo bezien is ons hele leven in feite een koan. De ratio speelt hierbij een beperkte rol en het onbewuste daarentegen is ongelooflijk krachtig.

Het onbewuste

Ook binnen NLP speelt het onbewuste een belangrijke rol. Zo geloofde Milton Erickson - de pionier op het gebied van het gebruik van hypnose in therapie - in het belang van vertrouwen in het onbewuste proces van zowel de cliënt als de therapeut. Hij had een diep respect voor het mysterie van het leven. In zijn werk ging het niet om het uitleggen van het probleem, maar om het overwinnen ervan. Verandering is het belangrijkste, verklaringen komen op de tweede plaats.

Zijn ideeën over het onbewuste komen overeen met die van Zen. Hij geloofde dat het onbewuste gezond en natuurlijk is, de bron van onze mogelijkheden. Gedurende je leven verzamel je gedachten en opvattingen. Sommige daarvan zijn juist en bruikbaar, andere onjuist en beperkend. Deze bewuste gedachten en opvattingen vormen het gebied waar de problemen vandaan komen. Terugkeren naar het onbewuste zorgt ervoor dat er nieuwe mogelijkheden kunnen ontstaan.

In het westen verzamel je denkbeelden en opvattingen die afkomstig zijn van onder andere familieleden, school en werk. Train je je geest door jarenlang naar school te gaan. Leer je observeren, redeneren en studeren. Op die manier kom je tot een begrip van de wereld. Je ervaring van de wereld staat in wisselwerking met de ideeën die je hebt over die wereld. Deze kan zo’n gewoonte worden, zo vanzelfsprekend zijn, dat valse beperkingen echt lijken. Als je dan te maken krijgt met een nieuwe situatie of iemand die je nog niet kent, heb je daar wellicht een verkeerde voorstelling van. Je herkent het positieve niet, je reactie kan onjuist of star zijn.

Zen richt zich op intuïtieve wijsheid. Als je op een bekrompen manier een situatie interpreteert, ga je uit van al bekende ideeën en is je geest niet meer flexibel. Wanneer je echter je aandacht vrijmaakt van beperkingen, kun je spontaan op de situatie reageren, zonder vooroordelen, verwachtingen en gedachten. Deze bron van positieve vermogens is onbewust in iedereen aanwezig.

Hier en nu

Zowel Zen als NLP helpen je geestelijke flexibiliteit te ontwikkelen. Als je aanvaardt wat er plaatsvindt, kun je je ermee verbinden. Wanneer je jezelf hier en nu volledig accepteert, ontdek je je ware zelf, kun je je talenten optimaal ontwikkelen en leef je je leven ten volle. Kortom: wees trouw aan jezelf en je keert terug naar de basis van ethisch handelen vol mededogen, naar een leven in harmonie met jezelf en je omgeving.

 

'Je gaat het pas zien als je het doorhebt.' - Johan Cruijff