Gebruikte methoden

Door het gebruik van verhalen en metaforen word je meegenomen op een emotionele reis. Je gaat je intern een voorstelling maken van het verhaal in de vorm van beelden, geluiden en gevoelens.

Het voordeel van verhalen en metaforen is dat je meer ontvankelijk bent voor de boodschap, omdat er een beroep gedaan wordt op het onbewuste.

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp | Verhalen & Metaforen

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp

Voor persoonlijke begeleiding op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Verhalen & Metaforen


Verhalen en metaforen geven toegang tot een ander deel van onze belevingswereld en leiden naar ideeën en vroegere ervaringen die het directe bevattingsvermogen van de rede te buiten gaan. Ze kunnen boodschappen overdragen zonder dat het bewustzijn van de luisteraar gaat tegenwerken. Ze creëren afstand tot een onderwerp, werpen er een ander licht op, geven een ernstige kwestie lucht en zorgen voor een glimlach. Verhalen kunnen vaak moeiteloos om blokkades heen en dat aanraken wat blind en doof is voor feiten, logica en andere rationele zaken.

Een goed verhaal raakt de ziel. Boeiende vertellers wekken aandachtige luisteraars en aangesproken luisteraars ontdekken hun eigen verhaal. Mensen die contact maken met zichzelf en de ander hebben iets te vertellen.

Een treffende metafoor geeft inzichten die eerder verborgen bleven of maakt een gevoelig onderwerp bespreekbaar. Metaforen en verhalen kunnen een brug slaan tussen mensen, de fantasie op gang brengen, herkenning of ervaringen oproepen, beelden versterken, verlangens voelbaar maken, angsten bezweren, toekomstvisies verwoorden. Kortom, het is een uniek communicatiemiddel.

Hoe werkt het

Een verhaal, metafoor, anekdote of citaat kan dus een goed middel zijn voor een coach of trainer om de ander te bereiken. Goede coaches en trainers gebruiken verhalen om bij iemand vastgelopen gedachtegangen vlot te trekken, gevoelens bespreekbaar te maken en delen in zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Ze verschaffen iemand een kader om de werkelijkheid op een andere manier te zien en werken helend. Milton Erickson (dé Amerikaanse hypnotherapeut) maakte veelvuldig gebruik van therapeutische verhalen.

Het is als coach en trainer ook heel goed om de ander zijn eigen verhaal te laten vertellen. In elk verhaal dat iemand vertelt, ligt namelijk het patroon van hemzelf verborgen. Door de ander zijn verhaal te laten vertellen, wordt contact gelegd met het onbewuste. Zo kan er een proces op gang gebracht worden waarbij er ruimte gemaakt wordt voor verandering en groei.

 

Wim, een vriend van mij, kreeg als kerstcadeau een auto van zijn broer. Op kerstavond toen Wim net van kantoor kwam, liep een jongen bewonderend rond de nieuwe, glimmende auto van Wim. ‘Is dit uw auto, meneer?’ vroeg hij. Wim knikte. ‘Ik kreeg hem als kerstcadeau van mijn broer.' De jongen was heel verbaasd: ‘Bedoelt u dat uw broer deze auto cadeau gaf en dat het u helemaal niets heeft gekost? Jeetje, ik wou ...’ Hij aarzelde. Natuurlijk wist Wim wat de jongen wilde. Zo’n auto wilde hij natuurlijk ook cadeau krijgen! Maar wat de jongen vervolgens zei was iets wat Wim helemaal niet verwachtte. De jongen vulde aan: ‘Ik wou ... dat ik zo’n broer kon zijn.'