Gebruikte methoden


Rots & Water is een training voor jongeren en is gericht op het vergroten van de weerbaarheid en de sociale competentie.

De bouwstenen van het programma zijn zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp | Rots & Water

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp

Voor persoonlijke begeleiding op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Rots & Water


Rots & Water is een psychofysieke training voor jongeren. Het programma is ontwikkeld door Freek Ykema (docent lichamelijke opvoeding, remedial teacher en leerlingbegeleider) en heeft zich inmiddels over een groot deel van de wereld verspreid, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië. Het kan worden ingezet binnen het basis- en voortgezet onderwijs, de hulpverlening en de geestelijke gezondheidszorg en kan voor zowel groepen als individuen worden gebruikt. 

Doel

Het programma richt zich op jongeren en start vanuit een fysieke invalshoek met veel lichamelijke oefeningen, waarbij tegelijkertijd mentale en sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Begrippen die hierbij centraal staan zijn zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. De reden voor de keuze van deze invalshoek is dat jongeren beschikken over een flinke hoeveelheid energie die zich vaak in eerste instantie openbaart in fysieke activiteiten. Het verwoorden van gedachten, gevoelens en emoties vinden ze vaak minder gemakkelijk.

Werkwijze

Meer bewustzijn van het lichaam leidt tot meer inzicht in de eigen reactiepatronen. Tijdens de training leren ze hun energie beheersen en tegelijkertijd worden via fysieke vormen van communicatie andere communicatievaardigheden aangeleerd, waarbij waarden, normen en respect een belangrijke rol spelen. Het betekent dus dat jongeren leren samenwerken, samen spelen en samen leren, zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken.

Binnen de driehoek lichaamsbewustzijn - emotioneel bewustzijn - zelfbewustzijn leren ze hun eigen kwaliteiten en mogelijkheden herkennen en ontwikkelen. Een aantal onderdelen dat aan bod komt: leren centreren (ademen met de buik), gronden (stevig en ontspannen staan), interpreteren en gebruiken van lichaamstaal, ontwikkelen van de intuïtie, grenzen aangeven, omgaan met groepsdruk en zelfverdediging in stressvolle of bedreigende situaties.

Wat kun je ermee

De rots- en waterhouding kan op fysiek, mentaal en sociaal gebied worden toegepast. Fysiek kan bijvoorbeeld een aanval worden beantwoord met hard aangespannen spieren (Rots), maar ook door mee te gaan met de energie van de aanvaller (Water). Mentaal kan in een gesprek worden gekozen voor een harde opstelling (Rots) of een meer communicatieve houding (Water). Sociaal kan de keuze worden gemaakt tussen standvastig een eigen weg gaan (Rots) of samen op weg gaan (Water). Het één is niet beter of slechter dan het andere. Het is belangrijk flexibel te zijn en te kunnen kiezen tussen beide, afhankelijk van wat de situatie vraagt.

 

'Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, waarom zou mij dan het leren vervelen?' - Hiëronymus van Alphen