Gebruikte methoden

Provocatieve Coaching wordt gekenmerkt door een combinatie van humor, verrassing, vrije associatie en provocatie.

Het kan gebruikt worden als aanvulling op de meer gebruikelijke manieren van coachen.

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp | Provocatieve Coaching

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp

Voor persoonlijke begeleiding op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Provocatieve Coaching


Provocatief Coachen betekent grenzen opzoeken. De grenzen van zowel de cliënt als van de coach. Als provocatie op de juiste manier en op het goede moment wordt ingezet, kan het heel wat teweeg brengen. ‘Als je de ezel vooruit wilt laten lopen moet je hem aan zijn staart trekken.’ Uitgangspunt is echter altijd het respect voor de cliënt.

Provoceren werkt alleen als de basishouding van de coach zich kenmerkt door warmte. Echt contact is belangrijk, omdat de cliënt anders het gevoel heeft dat hij niet serieus wordt genomen. Humor zorgt voor relativering en betrokkenheid. Bovendien kun je op een humoristische manier soms beter minder prettige dingen tegen iemand zeggen.

De uitdaging zorgt ervoor dat de cliënt zelf de verantwoordelijkheid neemt, hij kan niet niks blijven denken en doen. Hij wordt net zo lang uitgedaagd tot hij met een authentieke reactie komt. Het kan leiden tot het opvallend snel ontwikkelen van bijvoorbeeld zelfwaardering, het verdedigen van de eigen identiteit en waarde, assertiviteit, het uiten van genegenheid en waardering en het nemen verantwoordelijkheid.

Werkwijze

De coach gaat op zoek naar incongruenties in taalgebruik, lichaamshouding en gedrag. Incongruenties kunnen duiden op een innerlijke conflict waardoor de cliënt niet in actie komt. Aan een innerlijk conflict ligt vaak een belemmerende overtuiging ten grondslag. De coach is er op uit die incongruenties en belemmerende overtuigingen op zo’n manier uit te dagen dat de cliënt positie gaat kiezen en in actie komt.

Hij gooit zichzelf, zijn humor en dramatisch vermogen in de strijd. Hij vergroot uit, houdt een lachspiegel voor, doet toneelstukjes, onderbreekt de cliënt, dwaalt af. Hij werkt met metaforen, clichés, en anekdotes. Hij geeft absurde verklaringen en oplossingen. Dankzij de provocatie krijgt de cliënt een heel ander beeld van zichzelf en zijn probleem.

 

'Als je op iemands tenen trapt, gaat z'n mond vanzelf open.'