Gebruikte methoden

Een globaal overzicht van diverse methoden. Klik op de linkjes voor meer achtergronden.

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp | Methoden

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp

Voor persoonlijke begeleiding op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Methoden


Coaching is een vorm van begeleiding en ondersteuning door middel van een gesprek of training. Een coach helpt oplossingsgericht bij tal van problemen, maar biedt ook begeleiding op het pad van groei en ontwikkeling.

Lees meer over Coaching ...

Provocatieve Coaching wordt gekenmerkt door een combinatie van contact, humor, verrassing, vrije associatie en provocatie. Het kan gebruikt worden als de meer gebruikelijke manieren van coachen niet zo goed werken en zorgt ervoor dat de cliënt op een voor hem ongebruikelijke manier wordt uitgedaagd om aan zijn probleem te werken.

Lees meer over Provocatieve Coaching ...

NLP is één van de meest doelmatige methoden om effectiever te zijn in je denken, communiceren en handelen. Het zorgt voor verandering in zowel de zakelijke als de privésfeer.

Lees meer over NLP ...

Oplossingsgericht Werken is een manier van omgaan met problemen en doelen waarbij dat wat eerder heeft gewerkt opnieuw wordt gebruikt. Het is een pragmatische manier om doelen te bereiken en wordt gekenmerkt door een positieve houding.

Lees meer over Oplossingsgericht Werken ...

Hypnose is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarbij je contact maakt met je onbewuste. Het is een natuurlijk verschijnsel dat spontaan optreedt wanneer je sterk geconcentreerd bent op iets in je innerlijke beleving. Je lijkt dan wat afwezig te zijn, in gedachten verzonken.

Lees meer over Hypnose ...

Verhalen & Metaforen worden veel gebruikt binnen NLP. Door het gebruik hiervan word je meegenomen op een emotionele reis. Je gaat je intern een voorstelling maken van het verhaal in de vorm van beelden, geluiden en gevoelens. Het voordeel van verhalen en metaforen is dat je meer ontvankelijk bent voor de boodschap, omdat er een beroep gedaan wordt op het onbewuste.

Lees meer over Verhalen & Metaforen ...

Zen is een vorm van het boeddhisme die volgens de overlevering is ontstaan in India en die in de 5e eeuw zou zijn geïntroduceerd in China.

Lees meer over Zen ...

Rots & Water is een weerbaarheidstraining voor jongeren en is gericht op het vergroten van de sociale competentie. De bouwstenen van het programma zijn zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie.

Lees meer over Rots & Water ...

 

'Het leven is niet een probleem dat je moet oplossen. Het leven is een mysterie dat je moet leven.' - Osho