Gebruikte methoden

Oplossingsgericht Werken is een manier van omgaan met problemen en doelen waarbij dat wat eerder heeft gewerkt opnieuw wordt gebruikt.

Het is een pragmatische manier om doelen te bereiken en wordt gekenmerkt door een positieve grondhouding.

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp | Oplossingsgericht Werken

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp

Voor persoonlijke begeleiding op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Oplossingsgericht Werken


Een oplossingsgerichte benadering zorgt ervoor dat doelen op een betere, snellere en prettigere manier bereikt kunnen worden. In plaats van dat energie gaat zitten in het zoeken naar mogelijke oorzaken van problemen, wordt er juist energie geput uit het vinden van oplossingen. De focus ligt dus op het zoeken naar mogelijkheden in plaats van het analyseren van moeilijkheden. Problemen worden onderkend om vervolgens al snel doelen helder te krijgen, om uit te vinden wat werkt om die doelen te bereiken én om tenslotte ook te dóen wat werkt.

Uitgangspunten

1. Van probleemgericht naar oplossingsgericht

Vaak gaan mensen bij een probleem op zoek naar oorzaken en het liefst ook naar iemand die verantwoordelijk of zelfs schuldig is. Menselijk gedrag en samenwerken zijn echter complex. Oplossingsgericht Werken richt zich daarom op wat al goed gaat, wat goed werkt en hoe dat uitgebreid kan worden. Het voordeel hiervan is dat mensen uitgaan van hun eigen kwaliteiten en zo meer vertrouwen krijgen in het vinden van een oplossing.

2. Van abstracte naar concrete doelen

Positieve doelen zijn veel effectiever dan negatieve doelen. In veel gevallen formuleren mensen hun doelen op een abstracte en negatieve manier teneinde een probleem kwijt te raken. Positieve doelen die specifiek worden omschreven geven daarentegen informatie over wat gedaan kan worden om de gewenste resultaten te bereiken.

3. Van externe naar interne oplossingen

Een externe oplossing is een algemene aanpak gebaseerd op algemene kennis. Een probleem bestaat echter niet altijd en overal. Bij een interne oplossing wordt gekeken naar wanneer het probleem zich niet voordoet. Die uitzonderingen zijn vaak situaties waarin de gewenste toestand al een beetje aanwezig is. En juist dat is heel bruikbaar om verder te komen.

4. Van grote veranderingen naar kleine stapjes

Veelal wordt getracht een té groot plan te implementeren. Zeker in organisaties verlopen de dingen zelden zoals gepland. Het lijkt een paradox: kleine stapjes werken beter als grote veranderingen gewenst zijn. Kleine stappen zijn gemakkelijker te zetten en vragen minder energie. Het maakt niet veel uit waar begonnen wordt. Het gedrag van één persoon zal het gedrag van de andere beïnvloeden. Omdat in complexe systemen alles met alles verbonden is kunnen kleine veranderingen vaak grote gevolgen hebben.

5. Van top-down naar bottom-up

Veel veranderingsinitiatieven in organisaties beginnen bij de top. Het idee leeft dat veranderingen van onderaf op z'n minst inefficiënt zijn en wellicht zelfs uitmonden in chaos. Oplossingsgericht Werken gaat ervan uit dat succesvolle veranderingen overál kunnen starten in een complex systeem.

Ontstaan en toepassingen

De methode is in de zeventiger en tachtiger jaren ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en werd oorspronkelijk gebruikt in de psychotherapie. De Amerikaanse hypnotherapeut Milton Erickson is van grote invloed geweest op de ontwikkeling ervan.

Milton Erickson had in zijn werk veel aandacht voor het zoeken naar de kwaliteiten van zijn cliënten en het benutten van die kwaliteiten om problemen op te lossen en doelen te bereiken. Intussen wordt het ook op veel andere terreinen gebruikt, zoals in coaching, training, teambuilding en onderwijs.

Oplossingsgericht Werken is toepasbaar op zowel individueel als op teamniveau. Ieder mens en elke organisatie is uniek. Veel oplossingen worden gevonden door de interactie die mensen met elkaar hebben. Er wordt daarom altijd gewerkt met wat mensen zelf inbrengen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt duidelijk wat er veranderd kan worden en wat bruikbaar is om vooruitgang te boeken. Mensen worden geholpen om helder te formuleren wat ze willen bereiken en krijgen zo meer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden om stappen te zetten in de gewenste richting.

Oplossingsgericht Werken samengevat

1. If it ain't broke, don't fix it!

2. Als iets werkt, doe er méér van.

3. Als iets niet werkt, doe iets ánders.

 

‘Als je met een probleem geconfronteerd wordt, denk dan goed na. Is er een oplossing dan heeft het geen zin je zorgen te maken. Is er geen oplossing dan heeft het evenmin zin je zorgen te maken.' - Tenzin Gyatso (14e Dalai Lama)