Gebruikte methoden

NLP is één van de meest doelmatige methoden om effectiever te zijn in je denken, communiceren en handelen. Het zorgt voor verandering in zowel de zakelijke als de privésfeer.

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp | NLP

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp

Voor begeleiding op Voor persoonlijke begeleiding op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

NLP


Neuro Linguïstisch Programmeren is in de jaren ’70 vanuit de Verenigde Staten naar Nederland gekomen. Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering. Ze vroegen zich af waarom de ene persoon succesvoller is dan de andere. Hiervoor bestudeerden zij o.a. Milton Erickson (een bijzonder succesvolle hypnotherapeut), Virginia Satir (een familie- en relatietherapeute) en Fritz Perls (een van de grondleggers van de Gestalt-therapie).

Wat betekent NLP

Neuro heeft betrekking op het zenuwstelsel. NLP is gebaseerd op de veronderstelling dat je de wereld waarneemt via zien, horen, ruiken, proeven en voelen: je zintuigen. De informatie die je zo opdoet, sla je op in de vorm van beelden, geluiden, geuren, smaken en gevoelens. Je kunt je voorstellen dat dit betekent dat ieder mens een eigen voorkeur en manier heeft bij het opnemen en verwerken van informatie.

Linguïstisch beschrijft de manier waarop je gebruik maakt van verbale en non-verbale taal om je ervaringen, gedachten en emoties vast te leggen en vervolgens met anderen te delen. NLP gaat er vanuit dat taal direct van invloed is op hoe je denkt, hoe je je voelt en hoe je je gedraagt.

Programmeren verwijst naar hoe je je ervaringen verwerkt en opslaat. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om te leren, te evalueren, te beslissen en problemen op te lossen. We noemen dit ook wel je persoonlijke programmering of structuur. NLP veronderstelt dat er een bepaalde structuur zit in je gedrag, je denken en je functioneren en dat deze structuur aangeleerd, gemodelleerd of onderwezen is. Dit betekent dat je een bestaande structuur ook kunt wijzigen, namelijk door andere dingen te leren.

Wat kun je met NLP

NLP gaat ervan uit dat je in staat bent om echt te genieten van het leven. Als je dat niet meer kunt, is je onderweg iets overkomen waardoor je dat hebt afgeleerd. NLP als veranderingsmodel leert je aan de slag te gaan met je vijf zintuigen, je gedachten en je gevoelens.

Het geeft je gereedschappen zodat je de volgorde en intentie waarmee je ervaringen uit je geheugen ophaalt of ervaart kunt veranderen. Het resultaat is dat je anders tegen dingen aan gaat kijken, je anders gaat voelen en je anders gaat gedragen. NLP stelt je dus in staat beter te begrijpen wat je motiveert, denkt en voelt en hoe je meer grip kunt krijgen op je eigen leven en de resultaten kunt behalen die je wilt.

Voor wie is NLP

NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen of verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Het kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of op je anders willen voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kon vinden.

Het kan gebruikt worden voor persoonlijke ontwikkeling, voor zakelijke communicatie (o.a. verbetering op het gebied van omgang met personeel en collega's, verkooptechniek, vergadertechniek en klantenservice), door opvoeders en docenten (inzicht in verbale, non-verbale en communicatieve vaardigheden om het leren te vergemakkelijken) en door hulpverleners (meer inzicht krijgen in de psyche van de cliënt).

Vooronderstellingen van NLP

NLP kent een aantal vooronderstellingen. Dit zijn aannames waarvan gebleken is dat ze effectief zijn. Ze zorgen ervoor dat je succesvoller communiceert met jezelf en anderen.

1. Het effect van je communicatie is de reactie die je krijgt.

Als de reactie die je krijgt niet dat is wat je verwacht, wees dan flexibel en verander je boodschap, zodat je wél de reactie krijgt die je verwacht. Wellicht zeg je soms: ‘Je begrijpt me niet, ik bedoelde het niet zo’, of je vindt het vervelend dat mensen niet doen wat je zegt.

2. De kaart is niet het gebied.

Je hebt als mens je eigen, unieke manier van omgaan met dat wat je waarneemt. Wat je waarneemt wordt o.a. bepaald door je zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Meestal heb je een of twee voorkeuren. Daarom zie of hoor je dingen niet die anderen wel hebben gehoord of gezien. Ook je overtuigingen en wat je wel en niet belangrijk vindt, filtert je waarnemingen. Zie je juist de verschillen of de overeenkomsten? Waar let je op en waarop niet? Je waarnemingen komen niet geheel overeen met de werkelijkheid: het gebied. Als je je dit realiseert, sta je open voor andere meningen en overtuigingen zonder oordeel. Dé waarheid bestaat niet. Wel kun je al die waarheden toevoegen aan je eigen waarheid, waardoor je meer keuzemogelijkheden voor jezelf creëert.

3. Falen bestaat niet, er is alleen feedback.

Als je hiervan uitgaat is ‘fouten maken’ niet erg en geven ze je de mogelijkheid om te leren. ‘Succes hebben is één keer meer opstaan dan je gevallen bent.’ Wellicht geef je soms kritiek in plaats van feedback. In het gunstigste geval heb je geleerd om een ik-boodschap te geven en opbouwende kritiek te geven maar het blijft kritiek. Feedback geven betekent dat je niet alleen zegt wat er ‘mis’ is, maar tegelijkertijd aangeeft hoe iemand het beter kan doen. En dat vanuit het perspectief van wat de ander nodig heeft om in zijn kracht te komen en niet zoals jij vindt dat het moet. Dan geef je een ‘niet-ok’ boodschap af. Als je een ‘jij-bent ok’ boodschap geeft én een verbetertip, geef je constructieve feedback. Dan is iets dat ‘mis’ gaat een ervaring die niet tot het gewenste resultaat leidt en een mogelijkheid een andere keuze te maken waardoor je beter je doel kunt bereiken.

4. Je beschikt over alle hulpbronnen die nodig zijn om je doel te bereiken.

Bewust en onbewust beschik je over een groot aantal hulpbronnen: mentale en gedragsmatige keuzemogelijkheden, bekwaamheden en emoties die je helpen te zijn en te krijgen wat je wilt. Bovendien kun je vaak meer dan je denkt en kun je dingen leren van anderen. Wat doet iemand precies waardoor hij ergens goed in is? Dit heeft te maken met waarden, normen, overtuigingen en de manier waarop iemand iets doet. Door precies in kaart te brengen hoe iemand dat doet kun je zelf ook excellent worden in die specifieke eigenschap.

5. Ieder gedrag heeft een positieve intentie.

Er is een verschil tussen gedrag en intentie, ofwel maak onderscheid tussen de persoon en het gedrag. Je gedrag kan negatief en destructief zijn voor jezelf of je omgeving. De intentie die je gedrag stuurt, is echter positief. Elk gedrag levert je hoe dan ook iets op. Anders zou je dat gedrag niet vertonen. Het wordt ook wel tweede winst genoemd. Wellicht heb je ook geen alternatieve keuze voor ander gedrag en is het een ingesleten patroon.

6. Alle leren en gedrag gebeurt onbewust.

Het onbewuste is enorm belangrijk. Aangezien je je slechts van een beperkte hoeveelheid informatie tegelijkertijd bewust kunt zijn, heeft het onbewuste een grote invloed op je innerlijke weergaven, je verwachtingen, je waarnemingen en je gedrag. Ons onbewuste kan miljoenen prikkels per seconde waarnemen, ons bewuste slechts 5 tot 7 eenheden. 99% van wat je doet en denkt vindt plaats in je onbewuste.

7. De persoon met het meest flexibele gedrag zal het systeem beheersen.

Flexibiliteit is soepelheid, verschillende opties hebben en die verschillende opties geven meer vrijheid en autonomie. Wanneer je alle vooronderstellingen in je communicatie en houding integreert voor jezelf én anderen dan maakt dat je flexibel en veerkrachtig.

8. Lichaam en geest vormen een eenheid.

Alles wat in je geest gebeurt heeft effect op je lichaam en andersom. 

 

'Elke seconde is een deur naar onbegrensde mogelijkheden.' - Depak Chopra