Gebruikte methoden

Coaching is begeleiding en ondersteuning door middel van een gesprek of training.

Een coach helpt oplossingsgericht bij tal van problemen, maar biedt ook steun op het pad van groei en ontwikkeling.

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp | Personal Coaching

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp

Voor persoonlijke begeleiding op een praktische en oplossingsgerichte wijze.

Neem contact op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Coaching


Coaching is een term die voor veel verschillende begeleidingsvormen wordt gebruikt. Het is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De cliënt leert, de coach ondersteunt. Een doel is echter op vele manieren te bereiken. Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden moet daarom steeds voor de meest passende vorm van begeleiding worden gekozen. Samen kies je de beste weg.

Groepscoaching is ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in bijvoorbeeld gedrag en denken in de groep. Het doel is dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en bewuster keuzes maken.

Coaching is dus begeleiding gericht op het beter laten functioneren, ontwikkelen en presteren van mensen, individueel of in teamverband en gaat uit van de eigen kracht van mensen. Het gaat vaak over praktische zaken in werk en privéleven. Je wilt bijvoorbeeld meer uit je leven halen dan je op dit moment doet. Een coach helpt je dan om in contact te komen met wat je precies wilt en wat voor jou de beste en effectiefste manier is om je doelen te bereiken.

Door met een coach te werken kom je dieper in contact met jezelf, waardoor je ontdekt wat je echt wilt. Als je doelen zijn vastgesteld, wordt er met de coach gekeken hoe je daar op de meest efficiënte wijze kunt komen. Hiervoor is een zekere objectiviteit, creativiteit en inventiviteit nodig. Een goede coach heeft die eigenschappen.

Vormen van coaching

Personal Coaching is gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de cliënt voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag. De bedoeling is dat de cliënt in beweging komt. Coaching is de ander leren te leren.

Kindercoaching helpt kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel.

Loopbaancoaching heeft betrekking op de persoon-job fit. Een loopbaancoach helpt een cliënt inzicht te krijgen in zijn waarden, interesses en mogelijkheden. Hij verbindt deze - samen met de medewerker - aan een bestaande of toekomstige functie.

Teamcoaching zoekt naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep. Een teamcoach is erop gericht het bewustzijn van het team te vergroten, om vanuit dat grotere bewustzijn de groep in haar denken en handelen in beweging en ontwikkeling te krijgen.

Systemische Coaching kijkt vanuit het systeemdenken naar de relatie tussen de leden van een groep. Het gaat uit van de gedachte dat een van de leden door het herkennen en veranderen van (gedrags-)patronen in de groep kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook veranderen.

Provocatieve Coaching gaat ervan uit dat je de ezel aan zijn staart moet trekken als je hem vooruit wilt helpen, dat lachen over je problemen een prima medicijn is, dat zijwegen naar de kern leiden en dat mensen veerkrachtiger zijn dan je denkt. Het wordt moeilijker voor de cliënt om zijn belemmerende overtuigingen en zijn negatieve zelfbeeld nog serieus te nemen. Door zich assertief tegen de coach te verdedigen leert de cliënt om voor zichzelf op te komen, om zichzelf realistischer te bekijken en om genegenheid en waardering te uiten.

 

'Neem niet je toevlucht tot een onjuist standpunt en maak de wereld niet belangrijker dan ze is.' - De Dhammapada