Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals die hier zijn aangegeven.

ANDRZ Coaching & Training Leiderdorp | Disclaimer

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Aangeraden wordt dan ook deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen.

Disclaimer


Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze. Ook is het niet toegestaan om informatie op deze website te wijzigen, te vervangen, te verwijderen of er iets aan toe te voegen.

Inhoud van de website

Verwijzingen naar websites die niet door ons worden onderhouden zijn ter informatie opgenomen. Hoewel we uiterst selectief zijn ten aanzien van websites waarnaar verwezen wordt, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze website en websites die niet door ons worden onderhouden wordt derhalve afgewezen. We streven ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen.

Er wordt altijd onderzocht of bij het doorgeven van informatie geen (copyright) rechten worden geschonden. Degene die meent dat desondanks toch zijn/haar rechten zijn geschonden, wordt verzocht contact op te nemen.

Privacy

Er worden nooit namen, adresgegevens, e-mailadressen of andere persoonsgegevens van cliënten aan derden verstrekt.